Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

NP Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Roles and Responsibilities of Employees 2080-03-15

पदाधिकारी

परिचय

जिम्मेवारी

कार्यालय प्रमुख

प्रमुख अध्यागमन अधिकृत

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी

(सहसचिव)

 • अध्यागमन नीति र नियमहरू विकास र तर्जुमा गर्ने,
 • नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभागबाट भएका निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • महानिर्देशकबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको कार्य गर्ने,
 • वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत र अध्यागमन अधिकृत मार्फत पेस भएका विषयमा नियमानुसार निर्णय दिने वा निर्णयार्थ पेस गर्ने,
 • मातहतका कर्मचारीहरूबाट भएका भुल त्रुटीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र कार्य सम्पादन स्तर हेरी पुरस्कार वा दण्ड सजायको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने,
 • अध्यागमन प्रक्रियाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अध्यागमन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग अद्यावधिक रहने,
 • भिसा प्रशोधन तथा जारी गर्ने प्रणाली प्रभावकारी भए नभएको निरीक्षण साथै अध्यागमन आवेदन उपर निर्णय गर्ने,
 • देशमा अनाधिकृत व्यक्तिको आवागमन रोक्न सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गर्ने,
 • अवैध आप्रवासन, मानव बेचबिखन, वा अन्य अध्यागमन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने अध्यागमन कानून कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्ने,
 • अध्यागमन, भिसा सहजीकरण र सीमा नियन्त्रण सम्बन्धी मामिलामा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने,
 • अध्यागमन अधिकृत र अधिकारीहरूको लागि शिक्षण तथा क्षमता-निर्माण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न पहल गर्ने,
 • जटिल वा संवेदनशील अध्यागमन मामिलाहरूमा निर्णय गर्ने,
 • अध्यागमन सेवा सम्बन्धी प्रावधानलाई जनस्तरमा सुसूचित गराई  प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्ने ।

सूचना अधिकारी

प्रशासन तथा समन्वय प्रमुख

वरिष्‍ठ अध्यागमन अधिकृत

राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी

(उपसचिव)

 • मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने ,
 • यात्रु तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई अध्यागमन प्रक्रिया, भिसा आवश्यकता, प्रवेश नियम, र अन्य सान्दर्भिक अध्यागमन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने,
 • यात्रुहरू र आगन्तुकहरूलाई अध्यागमन आवश्यकताहरू र प्रक्रियाहरू बुझ्न मद्दत गर्ने, मार्गदर्शन तथा सहजीकरण गर्ने,
 • अध्यागमन प्रक्रियाको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या वा विवादहरूलाई सम्बोधन र समाधान गर्ने,
 • एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीहरू, र अन्य सान्दर्भिक सरोकारवालाहरूसँग अध्यागमन प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित सरोकार वा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहकार्य र समन्वय गर्ने,
 • अध्यागमन गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई अध्यावधिक तथा सुरक्षण गर्ने,
 • कुनै सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था आदिबाट अनुरोध वा निमन्त्रणा भई आएमा प्रतिनिधिको रूपमा खटिई जाने ।

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत

राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी

(उपसचिव)

 • अध्यागमन डेस्कको पर्यवेक्षण र व्यवस्थापनको लागि अध्यागमन अधिकृतलाई मार्गदर्शन, प्रशिक्षण र सहयोग प्रदान गर्ने,
 • अध्यागमन प्रक्रिया तथा स्थापित मापदण्ड, कानून र नियमहरूको पालना भए नभएको निरीक्षण गर्ने,
 • विशेष सतर्कता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने अध्यागमन मामिलाहरूको सम्बोधन गर्ने,
 • अन्य सरकारी निकाय, विमान कम्पनी, विदेशी दूतावासहरू वा वाणिज्य दूतावासहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सञ्चार र समन्वय गर्ने,
 • अध्यागमन नीति र प्रक्रियाहरूको विकास र कार्यान्वयनमा सुझावहरू र सिफारिसहरू प्रदान गर्ने।

आगमन अधिकृत

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

शाखा अधिकृत

 • राहदानी, भिसा, र प्रवेश अनुमति सहित आगमन यात्रुहरूको यात्रा कागजातहरू वैधता निरीक्षण गर्ने,
 • यात्रुको अध्यागमन प्रक्रियाको औपचारिकतालाई व्यवस्थित गर्ने,
 • यात्रुलाई उनीहरूको यात्रा कागजात र भिसा प्रकारहरूको आधारमा उपयुक्त अध्यागमन काउन्टरहरूमा लाम व्यवस्थापन गर्ने,
 • यात्रुहरूलाई सहायता र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने,
 • यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्ने,
 • अन्य विमानस्थल कर्मचारी, एयरलाइन प्रतिनिधिहरू, र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आगमन प्रक्रियामा समन्वय गर्ने,
 • आपतकालिन वा अप्रत्याशित परिस्थितिहरूमा संकट व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने,

प्रस्थान अधिकृत

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

शाखा अधिकृत

 • राहदानी, भिसा, र प्रवेश अनुमति सहित आगमन यात्रुहरूको यात्रा कागजातहरू वैधता निरीक्षण गर्ने,
 • यात्रुको अध्यागमन प्रक्रियाको औपचारिकतालाई व्यवस्थित गर्ने,
 • यात्रुलाई उनीहरूको यात्रा कागजात र भिसा प्रकारहरूको आधारमा उपयुक्त अध्यागमन काउन्टरहरूमा लाम व्यवस्थापन गर्ने,
 • यात्रुहरूलाई सहायता र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने,
 • यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्ने,
 • अन्य विमानस्थल कर्मचारी, एयरलाइन प्रतिनिधिहरू, र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आगमन प्रक्रियामा समन्वय गर्ने,
 • आपतकालिन वा अप्रत्याशित परिस्थितिहरूमा संकट व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने,

अध्यागमन अधिकृत

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

शाखा अधिकृत

 • नेपाल प्रवेश वा नेपाल बाहिर निस्कने व्यक्तिहरूको लागि अध्यागमन प्रक्रियाहरू प्रशोधन गर्ने,
 • यात्रुको थप जानकारी सङ्कलन गर्न, र भ्रमण वा बसाइको उद्देश्य निर्धारण गर्न यात्रुसँग संक्षिप्त अन्तर्वार्ता लिने,
 • राहदानी, भिसा, र प्रवेश अनुमति जस्ता यात्रा कागजातहरूको प्रमाणिकता र वैधता परीक्षण गर्ने,
 • यात्रुको डाटालाई नेपाली पोर्ट सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने,
 • यात्रुको अध्यागमन प्रक्रियाहरू अध्यागमन कानुन, नियम र नीतिहरूको अनुपालनमा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्ने,
 • अन्य अध्यागमन अधिकारी, विमान कम्पनीका प्रतिनिधि सहित विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने,
 • अध्यागमन कानून, नियमहरू, र प्रक्रियाहरूसँग अद्यावधिक रहने ।

लेखा अधिकृत / लेखापाल

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

लेखा अधिकृत

वा

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी

 

 • कार्यालयको लेखा सम्बन्धी अभिलेख तथा कारोबारहरूको कानुन सम्मत व्यवस्थापन गर्ने,
 • वित्तीय अभिलेख राख्ने,
 • बजेट र वित्तीय योजना तर्जुमा गर्ने,
 • वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने,
 • कर अनुपालनको सुनिश्चित गर्ने,
 • लेखापरीक्षण तयारी गर्ने,
 • कार्यालयको वित्तीय विश्लेषण गर्ने,
 • कार्यालयको वित्तीय नियन्त्रण र अनुपालन गर्ने,
 • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय गर्ने,
 • वित्तीय सफ्टवेयर र प्रणालीहरू सञ्चालन गर्ने,

कम्प्युटर अधिकृत

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी

ईन्जिनियर

 • आगमन र प्रस्थान डेस्कसँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई डिजिटाइजेसन गरेर कम्प्युटरमा इन्ट्री र प्रोसेसिङ  गर्ने,
 • प्रचलित कानुन र माथिल्लो अधिकृत प्रति उत्तरदायी हुने,
 • कार्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण करेसपोन्डेन्सका प्रक्रियाहरू पूरा गरी आवश्यकता अनुसारको सेक्रेटेरियल सेवाहरू पुर्याउने,
 • कार्यालयको उपभोग गरिरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्किङको सञ्चालन, मर्मत सम्भार, उपभोग प्रभावकारी रूफमा गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने,
 • कार्यालय प्रमुख र अध्यागमन अधिकृतहरूले समय समयमा आवश्यकता अनुसार अह्राएको बखत इन्टर र इन्ट्रा एजेन्सीसँग समन्वयु, सहयोग कार्यमा आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग पुर्याउने,
 • प्रणाली प्रशासन (System Administration) सञ्चालन गर्ने,
 • नेटवर्क व्यवस्थापन (Network Management)  गर्ने,
 • हार्डवेयर र सफ्टवेयर सञ्चालनमा सहायता प्रदान गर्ने,
 • तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुरक्षा र भण्डारण गर्ने,
 • IT पूर्वाधार योजना तर्जुमा गर्ने,
 • कम्प्युटर प्रणालीलाई सम्भावित साइबर आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने,
 • अध्यागमन अधिकृत तथा प्रयोगकर्तालाई सफ्टवेयर प्रयोग एवं सूचना प्रविधि सिप बारे प्रशिक्षित गर्ने,
 • कार्यालयमा प्रयोग भएको प्रविधिको अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्ने ।

नायब सुब्बा

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी

नेपाल प्रशासन सेवा

 • अध्यागमन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,
 • सहज अध्यागमन प्रक्रियाको लागि यात्रुलाई सहायता प्रदान गर्ने,
 • अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने,
 • पत्र व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने,
 • यात्रुको भिडलाई पक्तिबद्ध गराउने ।

कम्प्युटर अपरेटर

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी

नेपाल विविध सेवा

 • नेपाली पोर्टको प्रणाली सञ्चालन गर्ने,
 • तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने,
 • System Maintenance & Troubleshooting गर्ने,
 • IT Support को रूपमा काम गर्ने,
 • अध्यागमन कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,

हलुका सवारी चालक

श्रेणी विहीन

 • कार्यालयबाट सवारी साधन प्राप्त गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतलाई कार्यालय आउजाउ गर्न तोकिएको सवारी साधन चलाउने,
 • अध्यागमन कार्यालयको कर्मचारी वाहन (Staff Bus) प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने,
 • तोकिएका सवारीसाधनको उचित मर्मतसम्भार गर्ने,
 • एक चालकको रूपमा ट्राफिक नियम र सुरक्षित ड्राइभिङ अभ्यासहरूको पालना गर्ने,
 • सवारी साधनको उपयोग, माइलेज, इन्धन खपत, र मर्मतसम्भार गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सही तथ्याङ्क राख्ने,
 • सवारी साधनको समुचित व्यवस्थापनको लागि कार्यालयसँग समन्वय गर्ने ।

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहीन

 • प्रशासनिक सहयोग प्रदान गर्ने,
 • कागजातहरूको संरक्षण गर्ने,
 • यात्रुको लाम व्यवस्थापन गर्ने,
 • कार्यालयको सरसामान ढुवानी, भण्डारण र आपूर्तिमा सहयोग गर्ने ।


Last Updated : 2024-03-27 20:35:34 20:35:34
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter